Czwartki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu (ul. Górna 3):
wszyscy – 19:00.

Soboty w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu (ul. Górna 3):
wszyscy – 11:30.