Opłaty za treningi do 10. każdego miesiąca.
19 1020 4795 0000 9102 0358 6294
WIBEK Beata KÅ‚osowska-Szewc
ul. Spółdzielców 18G/3
72-006 Mierzyn

OpÅ‚aty za treningi karate w miesiÄ…cach wrzesieÅ„ 2019 – czerwiec 2020 sÄ… staÅ‚e.
W chwili rezygnacji z zajęć należy opłacić bieżący miesiąc.
Treningi odwołane z różnych przyczyn przez Klub można odrobić w dowolnych sekcjach.